Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB)

Speech balloon containing an English flag

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) vill samla, ordna, bevara och tillgängliggöra dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer.

Hösten 2017 bildades QRAB i Göteborg som en förening utifrån behovet och begäret att ta tillvara på material som många gånger riskerar försvinna ur historien - berättelser om kroppar och kärlekar som dömts, gömts och glömts. QRAB använder "queer" som ett inkluderande begrepp som innefattar lesbiska, asexuella, intersexuella, transsexuella, bisexuella och homosexuella erfarenheter. Genom att göra dessa berättelser tillgängliga för aktivister, akademiker och allmänhet vill vi främja en historiemedvetenhet som kan inspirera till fortsatt kamp för alla människors rättigheter och fulla frihet.

Redan har föreningen, genom donationer och depositioner, en samling på omkring 1700 böcker, 1100 tidskrifter och 3 hyllmeter arkivmaterial, och vår förhoppning är att du också vill bidra till att det blir ännu mer. Stora delar av det tryckta materialet finns inte katalogiserat hos de bibliotek som ingår i det nationella LIBRIS-systemet, vilket gör beståndet särskilt intressant och åtminstone i en svensk kontext unikt. Inom föreningen finns också en bred queerhistorisk kompetens och många idéer kring hur materialet kan komma fler till nytta och nöje.

Vill du bidra med något blir vi mycket glada! Vi tar både emot donationer - alltså material som skänks till QRAB - och depositioner - alltså sådant som lånas ut till QRAB. Material som kan vara intressant är till exempel protokoll, fanzines, fotografier, affischer, böcker, tidskrifter, banderoller, notblad, videoinspelningar, tavlor, flygblad - ja egentligen det mesta som på något sätt visar hur queer kamp har förts och förs.

Våra samlingar förvaras på Landsarkivet i Göteborg, där det går att beställa material till läsesalen. Kontakta oss för beställningar och förfrågningar - vår katalog här på hemsidan visar bara delar av allt vårt material.

Föreningens stadgar kan du läsa här.

Vill du vara med i QRAB? Sätt in 50:- på vårt bankkonto: 061 084-4, clearingnummer 9670 (JAK Medlemsbank, mottagare Queerrrörelsens Arkiv och Bibliotek). Fyll i så mycket av ditt namn som får plats i meddelanderaden (12 tecken) och skicka sedan ett mejl till ekonomi@qrab.org. I mejlet kan du, utöver ditt namn, också skriva hur gammal du är och vilket kön du vill att vi ska redovisa när vi söker bidrag och annat. Könet kan i det här sammanhanget vara "man", "kvinna" eller "annat" och både kön och ålder redovisas endast anonymiserat som ett led i vissa bidragsgivares jämlikhetsarbete. Vill du inte uppge ålder och kön räcker det med ditt namn. Mejladressen du skickar från kommer att användas för medlemsutskick och information från QRAB.

Kontakta oss gärna för att prata mer om du vill bidra med något, ta del av föreningens material eller bara är nyfiken på QRAB:s planer och idéer.

Jag säger dig, i en annan tid kommer någon att minnas oss. Sapfo, fragment 147