Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek

Speech balloon containing an English flag

Slumpad titel

Bokframsida

Visa fler böcker.

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB)

Material från arkivet.

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) samlar, ordnar, bevarar och tillgängliggör dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer. QRAB:s samlingar förvaras hos Landsarkivet i Göteborg (Arkivgatan 9). Läsesalens öppettider hittar du på Landsarkivets hemsida.

Se flikarna Beställ respektive Bidra eller kontakta oss för mer information om hur du kan använda samlingarna och om hur du kan bidra med material.

QRAB drivs som en ideell förening. Klicka här för mer information: QRAB:s stadgar och QRAB:s mål och strävanden för en jämlik organisation.

Om QRAB

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek är en förening baserad i Göteborg, öppen för alla som intresserar sig för queer historia, samtid och framtid.

QRAB bildades utifrån behovet och begäret att ta tillvara på material som många gånger riskerar försvinna ur historien - berättelser om kroppar och kärlekar som dömts, gömts och glömts. QRAB använder "queer" som ett inkluderande begrepp som innefattar lesbiska, asexuella, intersexuella, transsexuella, bisexuella och homosexuella existener och erfarenheter. Genom att göra dessa berättelser tillgängliga för aktivister, akademiker och allmänhet vill vi främja en historiemedvetenhet som kan inspirera till fortsatt kamp för alla människors rättigheter och fulla frihet.

Vill du bli medlem? Kika under rubriken Bli medlem för att läsa mer. QRAB:s medlemsmöten hålls ca 1 gång per månad på Landsarkivet i Göteborg - är du nyfiken och vill veta mer går det bra att komma även utan att vara medlem. Hör av dig för information om mötestider. QRAB arrangerar också föreläsningar, samtal och andra aktiviteter dit alla är välkomna - håll utkik på vår Facebook-sida för att bli uppdaterad.

Här har vi samlat länkar där du kan höra och läsa mer som sagts och skrivits om QRAB i andra sammanhang.

Här kan du läsa mer om QRAB:s stadgar och QRAB:s mål och strävanden för en jämlik organisation.

Beställ

Interiörbild, Landsarkivet

Våra samlingar förvaras på Landsarkivet i Göteborg, där det går att beställa material till läsesalen. Du kan söka i QRAB:s katalog här på hemsidan. Kontakta oss för beställningar och förfrågningar - katalogen visar bara delar av allt vårt material och vi arbetar ständigt och ideellt med att katalogisera samlingarna.

I vårt projekt för digital insamling av queera minnen, Min historia - Din historia - Vår historia kan du ta del av queera livsberättelser utan att behöva ta dig till Landsarkivets läsesal.

Bidra

Vill du bidra med något till våra samlingar blir vi mycket glada! Vi tar både emot donationer - alltså material som skänks till QRAB - och depositioner - alltså sådant som lånas ut till QRAB. Material som kan vara intressant är till exempel protokoll, fanzines, fotografier, affischer, böcker, tidskrifter, banderoller, notblad, videoinspelningar, tavlor, flygblad - ja egentligen det mesta som på något sätt visar hur queer kamp har förts och förs.

Bidra med din berättelse

Vill du bidra med något på en gång, utan att ha något dokument att donera? Gå till Min historia - Din historia - Vår historia, vårt projekt för digital insamling av queera minnen.

Bli medlem

Vill du vara med i QRAB? Sätt in 100:- till vårt bankgiro: 5842‑3641 (mottagare Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek). Skriv ditt namn i meddelanderaden (max 150 tecken) och skicka sedan ett mejl till ekonomi@qrab.org.

I mejlet kan du, utöver ditt namn, också skriva hur gammal du är och vilket kön du vill att vi ska redovisa när vi söker bidrag och annat. Könet kan i det här sammanhanget vara "man", "kvinna" eller "annat" och både kön och ålder redovisas endast anonymiserat som ett led i vissa bidragsgivares jämlikhetsarbete. Vill du inte uppge ålder och kön räcker det med ditt namn. Mejladressen du skickar från kommer att användas för medlemsutskick och information från QRAB.

Kontakt

För allmäna frågor, kontakta info@qrab.org.

För frågor om samlingarna, kontakta arkiv@qrab.org.

För frågor om medlemskap eller pengar, kontakta ekonomi@qrab.org.

QRAB:s samlingar förvaras på Landsarkivet i Göteborg, Arkivgatan 9A. Där håller vi också våra medlemsmöten.

Följ oss gärna på Facebook.