Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek

Speech balloon containing an English flag

Slumpad titel

Bokframsida

Visa fler böcker.

titel Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott m.m.
undertitel Utarbetad inom justitiedepartementet
upphovsperson Bergendal, Ragnar; Lindskog, Gunnar; Sondén, Torsten; Wigert, Viktor
tryckår 1936
förlag Berlingske tryckeriet
förlagsort Lund
upplaga
ISBN
beskrivning 112 s.
språk svenska
anmärkning bilagan "Homosexualiteten ur medicinsk synpunkt" av Viktor Wigert på s.103-112
originalets titel
serie Statens offentliga utredningar
övrigt
ämnesord homosexualitet, otukt, juridik, sexologi