Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek

pratbubbla med svensk flagga

Random title

Front page of a book

Show more books.

title Ett brev i en folkets livsfråga
subtitle Till Svenska kyrkans präster från dess biskopar
author -
year of publication 1951
publisher Diakonistyrelsens förlag
place of publication Stockholm
edition
ISBN
descpription 16 s.
language svenska
notes
original title
series
other
subjects sexualmoral, kristendom, Svenska kyrkan, heterosexualitet, äktenskap, skilsmässa, preventivmedel, abort, sterilisering, insemination, homosexualitet