Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek

Speech balloon containing an English flag

Slumpad titel

Bokframsida

Visa fler böcker.

titel Why are faggots so afraid of faggots?
undertitel Flaming challenges to masculinity, objectification, and the desire to conform
upphovsperson Bernstein Sycamore, Mattilda (red.); Scott, D. Travers; CAConrad; DasGupta, Debanuj; Bartlett, Chris; Abbas, Ali; Glave, Thomas; Faris, Michael J.; Sugie, ML; Patston, Phillip; Clarkson, Nick; Polk, Khary; Mecca, Tommi Avicolli; de Vries, Gina; Whitman, Ezra RedEagle; Jones, Shepperton; Ibáñez-Carrasco, Francisco; Kornstein, Harris; Blanchard, Matthew D.; Ayala, George; Hebert, Patrick Pato; Wallace, Lewis; Lydon, Jason; Edouardo, Booh; Stanley, Eric A.; Cortez, Jaime; Fagan, Willow Aerin; Burrows, Mishael; Goldsmith, Larry; Stillpoint, Horehound [pseud. för Taylor, Greg]; Villanueva, James; Stoeckeler, Kristen
tryckår 2012
förlag AK Press
förlagsort Edinburgh
upplaga
ISBN 978-1-84935-008-4
beskrivning 213 s.
språk engelska
anmärkning
originalets titel
serie
övrigt
ämnesord homosexualitet, maskulinitet, normativitet, objektifiering, queer